پیوندها
صفحه اصلی > تماس با ما 

 آدرس : همدان - خیابان شریعتی - خیابان مهدیه - بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان - معاونت تحقیقات و فناوری - مدیریت توسعه فناوری سلامت

تلفن  :    383811938 - 081

فاکس  :  38380130 - 0811