پیوندها
صفحه اصلی > ایده چیست 

 

 

سومین جشنواره ایده برتر دانشجویی (درحوزه سلامت) توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در آذرماه سالجاری برگزار میگردد. در این جشنواره دانشجویان ایده پرداز ایده های خود را که مبتنی بر فناوری با هدف تجاری سازی می باشد ارسال و پس از ارزیابی توسط مدیریت توسعه فناوری سلامت با همکاری مرکز پژوهش دانشجویان، ایده های منتخب معرفی و در هفته پژوهش مورد قدردانی قرار خواهند گرفت. دانشجویان علاقمند به شرکت در این جشنواره می توانند فرم شرکت در جشنواره را از لینک زیر دریافت و  تا تاریخ 15 آبان ماه 1397 به آدرس الکترونیکیFanavari@umsha.ac.ir ارسال نمایند.

فرم شرکت در جشنواره

پوستر جشنواره