پیوندها
صفحه اصلی > مدیریت توسعه فناوری سلامت > معرفی مدیریت 

معرفی مدیریت توسعه فناوری سلامت

مديريت توسعه فناوري سلامت دانشگاه از بهار سال 1395در زيرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با هدف گسترش فرهنگ تحقيقات توليد محور و كاريردي، بازاريابي طرح هاي فناورانه، حمايت و توسعه تاسیس شركت هاي دانش بنيان، مركز رشد، ثبت اختراع و مالكيت فكري و ارتباط با صنعت تشكيل شده است. این مدیریت با پشتوانه شورای فناوری که از شوراهای مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد، قوانین حوزه فناوری سلامت دانشگاه را هدایت و پشتیبانی می نماید. هدف اصلی مدیریت توانمندی محققین دانشگاه برای تبدیل ایده خود به محصول، از قدم اول یعنی انجام طرح در قالب طرح فناوری و ثبت آن، استقرار و حمایت توسط مرکز رشد دانشگاه و در نهایت حمایت به منظور تجاری سازی آن می باشد.

 امور محوله به مدیریت توسعه فناوری شامل موارد زیر می باشد:

 

 1.  گسترش فرهنگ تحقيقات توليد محور و كاربردي

دستيابي به بسياري از اهداف قبلي منوط به ايجاد فرهنگ توليد در دانشگاه است تا با استفاده از تخصص اعضا محترم هیئت علمی و کارشناسان خبره به بخش مهمی از نيازهاي جامعه پاسخ داده شود. اين امر از طريق موارد ذيل حاصل می گردد:

1. برگزاري كارگاهها و گردهمايي آموزش كارآفريني

2. ارتباط صاحبان صنايع موفق در زمينه های مختلف و تبادل تجربيات

3. بازديد اساتيد از مراكز توليدي

4. آشنايي با مفاهيم تجاري سازي تكنولو‍‍ژي هاي نوين

5. تفاهم نامه با سایر دانشگاهها، مراکز و موسسات دیگر بمنظور هم افزایی

 

2.  برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف فناورانه دانشگاه 

اهداف فناورانه دانشگاه علاوه بر ايجاد شركت هاي دانش بنيان، انجام طرح هاي كاربردي كه به توليد محصولات مورد نياز كشور منجر گردد، ايجاد شرايط مناسب جهت توليد محصولات مرتبط با سلامت را نيز شامل مي شود كه مي تواند ماموريت دانشگاه را در فناوري سلامت فراتر از مراكز رشد تعريف كند. اين امر میتواند از طريق موارد ذيل حاصل  می گردد:

1. ايجاد كارگاههاي توليدي و واگذاری آن به شرکت های حائز شرایط در مرکز رشد

2. ايجاد فضاي اتاق تمیز با رعایت GMP لازم جهت توليد انواع فرآورده هاي دارويي و واگذاری آن به شرکت    های حائز شرایط

3. ايجاد واحدهاي كنترل كيفي دارويي

4. توسعه مرکز رشد

 

3. بازاريابي طرح هاي انجام شده توسط اعضا

تاكنون طرح هاي زيادي در دانشگاه به اتمام رسیده است كه قابليت استفاده در صنايع را داراست. اما اطلاع رساني نامناسب و ارتباط اندك دانشگاه و صنعت آن ها را از بكارگيري واقعي نتايج دور نگه داشته است. از اينرو مراحل ذيل جهت دستيابي به تجاري‌سازي اين تحقيقات پيشنهاد صورت می گیرد:

1. فراخوان طرح هاي كاربردي كه محقق يا محققان مربوطه تمايل به واگذاري آن را داشته باشند.

2. ارائه طرح ها از طريق مكاتبات، وب سايت و فراخوان صنايع

3. برقراری با شرکت های خصوصی در ارتباط با انتقال تکنولوژی

4. ارزش گذاری، بازاریابی، ارتباط با صنایع و عقد قرارداد جهت انتقال پروژه به صنایع 

 

4. ارتباط با صنايع و مطرح نمودن طرح هاي مورد نياز صنایع در دانشگاه

يكي از اهداف اصلي مديريت توسعه فناوري، برقراری ارتباط با صنايع و اشاعه فرهنگ تحقيقات توليدمحور است كه از لازمه آن برقراري ارتباط با صنعت و دريافت سفارش تحقيق از سوي اين مراكز میباشد. در اين راستا موارد ذيل بايد انجام گيرد:

1. ارزيابي صنايع مرتبط با دانشگاه

2. ايجاد سياست هاي تشويقي جهت ارتباط با صنايع

3. دعوت از صنايع و تشريح سياست هاي دانشگاه و عقد تفاهم نامه

4. دعوت از اساتيد دانشگاه و برگزاری جلسات مشترك با صنايع

        

5. جذب هسته های فناور و شرکت های صاحب ایده در مرکز رشد دانشگاه بمنظور تشكيل شركت هاي دانش بنيان

ايجاد شركت هاي دانش بنيان از اهداف اصلي اين مديريت است. از اين رو به ترتيب ذيل شيوه تشكيل و نظارت بر ايجاد اين شركت ها از سوي اين مديريت تسهيل و اجرا مي گردد.

1.    ارائه شيوه نامه تشكيل شركت هاي دانش بنيان در دانشگاه به منظور ایجاد ساختار قانوني لازم جهت ايجاد اين شركت ها در دانشگاه

2.    ارزيابي و تصويب ايجاد اين شركت ها بنا به شيوه نامه مصوب در شوراي فناوري

3. هدايت و راهنمايي اين شركت ها در دريافت تسهيلات مريوطه و عضويت در مركز رشد دانشگاه

 

5. نظارت بر مراكز رشد دانشگاه

مركز رشد دانشگاه به عنوان يكي از اصلي ترين بدنه هاي به اجرا نهادن توليد در دانشگاه تحت نظارت اين مديريت فعاليت مي‌نمايند، از اينرو اين مديريت موظف است در تقويت و هماهنگي اين مركز با اهداف فناورانه دانشگاه و كشور گام هاي مربوطه را بردارد. براي دستيابي به اين هدف مراحل ذيل انجام مي گيرد:

1. رئیس این مرکز از اعضا ثابت شوراي فناوري دانشگاه بوده و مدیر توسعه فناوری سلامت نیز از اعضا شورای عالی این مرکز میباشد.

2. ارائه گزارش فصلي اين مركز از فعاليت هاي صورت گرفته در شورای فناوری دانشگاه

3. تعيين هزينه هاي جاري اين مركز و نحوه تامين آن جهت ارائه برنامه سال آتي

4. ارائه راه كارهاي گسترش مركز رشد و تعامل بيشتر با صنايع

 

6. امور مالكيت معنوي تحقيقات و دستاوردها، داوري و امور اداري مربوط به ثبت اختراعات

در اين خصوص مديريت توسعه فناوري موظف است ضمن اشاعه فرهنگ ثبت مالكيت فكري و معنوي تحقيقات و دستاوردهاي اعضا دانشگاه، قوانين و فرايندهاي مربوطه را نيز كاملا مشخص نمايد و در اين راه به اعضا دانشگاه مشاوره های لازم را ارائه دهد. براي نيل به اين اهداف موارد ذيل بايد انجام شود:

1. تعریف قوانین لازم در خصوص مالكيت فكري تحقيقات و دستاوردهاي اعضا

2. تعامل با شركت هاي خارج دانشگاهي جهت انجام امور ثبت اختراعات داخلي و خارجي

3. ايجاد سازوكار مناسب آنلاين جهت تعامل با دانشگاهيان جهت انجام امور ثبت اختراعات

4. تعامل با اداره ثبت در خصوص انجام مراحل داوري ثبت اختراعات

5. دريافت تاييديه هاي لازم براي اختراعات از وزارت بهداشت يا سازمان هاي وابسته

6. اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به اعضا