پیوندها
صفحه اصلی > مرکز رشد  > معرفی مرکز 

معرفی مرکز:

مرکز رشد فنآوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي همدان  از تابستان 1391 فعاليت خود را آغاز نموده است. اين مرکز توسط دانشگاه علوم پزشکي همدان و با هدف حمايت از شرکت هاي نوپا و با ايده هاي نو در زمينه فنآوري سلامت ايجاد و در زمينه پوشش و استقرار شرکتهاي فعال در زمينه هاي مذکور فعاليت مي نمايد. دانشگاه علوم پزشکي همدان از سالها قبل در زمينه استفاده از فنآوري جهت انجام مأموريتهاي خود فعال بوده و در برنامه هاي برونسپاري تهيه و استقرار چنين فعاليتهايي داراي تجربيات بسياري است.  پتانسيل هاي موجود در دانشگاه از يک سو و برنامه هاي آتي دانشگاه شرايط مناسبي را براي ايده پردازي و پذيرش ايده هاي نو جهت استفاده از فنآوري هاي نوين در عرصه سلامت فراهم ساخته است. به همين منظور مرکز رشد فنآوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي همدان جهت حمايت از توليد  مبتني بر فنآوري هاي نوين و ايده هاي جديد و بکر توسط واحدهاي فنآور نوپا و در قالب اساسنامه مراکز رشد، تأسيس شده است.  مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکي همدان داراي امکانات زيرساختي مناسب، و تجهيزات سخت افزاري کارا، کارشناسان خبره و نو گرا و آشنا به فرآيندها و روال ها مي باشد . دانش فنآوري نه تنها همانند ساير علوم در مسير رشد و توسعه قرار دارد، بلکه استفاده از آن در عرصه سلامت مي تواند به ارتقاء سلامت جامعه و توزيع عادلانه خدمات و امکانات، وبهبود شاخصهاي زندگي سالم کمک نمايد.

 

 

اهداف مرکز رشد:

الف - کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل.

ب - ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابت‌پذیر باشند.

ج - نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید.

د - افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی.