پیوندها
صفحه اصلی > دفتر مالکیت فکری دانشگاه >  ثبت اختراعات و ابداعات > معرفی واحد 

دفتر ابداعات، اختراعات و مالكیت فكری در حوزه علوم پزشكی در زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی همدان با هدف شكوفاسازی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از توانمندی ها و پتانسیل‌های بالای علمی دانشگاه در راستای كاربردی سازی ایده‌ها و نوآوری‌های اعضای هیات علمی و همچنین محققین و دانشجویان نخبه دانشگاه تاسیس گردیده است. دفتر مزبور درنظر دارد با ارائه خدمات مشاوره‌ای و انجام برخی پیگیری های عملی از طریق ایجاد تسهیلات ذیل در راستای خدمت‌رسانی به اساتید فرهیخته و نخبگان دانشجویی و پژوهشی گام بردارد:

  • تبدیل طرح های تحقیقاتی محصول محور اجرایی در دانشگاه به اختراع
  • بررسی طرح های تحقیقاتی جهت شناسایی و استخراج ایده‌های بالقوه‌ دارای قابلیت كاربردی شدن و تبدیل آنها به اختراع
  • ارزيابی و داوری علمی ایده‌ها و اختراعات جهت صدور تأییدیه علمی
  • پیگیری اخذ گواهی ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی
  • پیگیری اخذ تائیدیه علمی از مراجع معتبر كشوری مانند بنیاد ملی نخبگان، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی كشور و هیات ممیزه وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
  • در اختیار گذاردن امكانات مالی و تجهیزاتی جهت تكمیل مراحل تولید اختراع
  • پیگیری امورتجاری سازی اختراعات ثبت شده از طریق معرفی به مراکز رشد زیرمجموعه دانشگاه و نیز معرفی به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت انجام امر تولید توسط کارخانجات در ارتباط
  • بهره‌گیری از مشاوره‌ها و حمایتهای حقوقی،علمی و اقتصادی دفتر از آغاز فرایند ثبت ایده تا زمان صنعتی‌سازی محصول

·         برگزاری كارگاه‌های توجیهی جهت ثبت داخلی نوآوری‌ها و اختراعات و نیز انجام ثبت اختراع درخارج از كشور