پیوندها
صفحه اصلی > کمیته های فناوری > کمیته سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی > ارسال طرح 

ارسال طرح:

علاقمندان می توانند جهت ارسال طرح به سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی به آدرس res.umsha.ac.ir مراجعه و از قسمت ارائه طرح جدید، طرح فناوری را انتخاب و طرح خود را به شورای فناوری دانشگاه ارسال نمایند.