پیوندها
صفحه اصلی > کمیته های فناوری > کمیته تجهیزات پزشکی > معرفی کمیته 

کمیته فناوری تجهیزات پزشکی دانشگاه در سال 95 با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه و مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه به منظور حمایت از طرح های تولید محور و محصول محور در حوزه تجهیزات پزشکی تشکیل گردید.