پیوندها
صفحه اصلی > کمیته های فناوری > کمیته تجهیزات پزشکی > اعضای کمیته 

اعضای کمیته فناوری تجهیزات پزشکی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

1

مهندس بهروز مرادحاصل

نماینده محترم معاونت غذا و دارو

 

09122716356

2

دکتر شهریار جاماسب

مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی

09385149842

3

دکتر رحیمیان

نماینده محترم بخش خصوصی در حوزه تجهیزات پزشکی

09121144037

4

دکتر عباس طاهر

نماینده محترم  شورای فناوری سلامت در کمیته

09188153516

5

مهندس محمدحسین دوست محمدی

نماینده محترم دانشگاه صنعتی

09363101313