پیوندها
صفحه اصلی > کمیته های فناوری > کمیته تجهیزات پزشکی > اقدامات و سیاست های کمیته 

 •      بررسی پروپوزال طرح های فناورانه و تحقیقاتی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
 •      ارائه مشاوره و پشتیبانی طرح های اولویت محور
 •      امکان سنجی تخصیص بودجه های پژوهشی به طرح های اولویت محور
 •      کمک به پرورش ایده های مناسب حوزه تجهیزات  و ملزومات پزشکی
 •      بررسی اولیه نمونه های تولیدی جهت پیگیری و حمایت از طریق مراجع ذیصلاح
 •     تدوین و فراخوان لیست پروژه های اولویت محور مطابق با سیاست های وزارت متبوع
 •      بررسی کیفیت قراردادهای منعقده فی مابین ذینفعان طرح های فناورانه
 •      ایجاد و توسعه روابط پژوهشی حوزه تجهیزات پزشکی، داخل دانشگاهی / بین دانشگاهی و با سایر سازمان های ذیربط
 •      تدوین و بروزرسانی شیوه نامه بررسی و تأیید طرح های پژوهشی و فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی
 •      برنامه ریزی مباحث مطالعاتی در راستای ارتقای سطح علمی و فنی کمیته
 •      برنامه ریزی برگزاری همایش ها و نمایشگاه های حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
 •      کارشناسی پرونده های ارجاعی (کیفی، فنی و کارآمدی طرح ها یا اختراعات)