پیوندها
صفحه اصلی > امور بنیاد نخبگان > تماس با ما 

تلفن تماس: 38381938 - 081

پست الکترونیکی: Fanavari@umsha.ac.ir

آدرس: بلوار شهید فهمیده - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - معاونت تحقیقات و فناوری - مدیریت توسعه فناوری سلامت